wersja do wydruku Joanna Nowak 08.11.2010 08:58

Konkursy

 

Konkursy ofert i nabory wniosków

 

 

1. Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych z zakresu m.in.: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

 

Informacje o aktualnych naborach ofert oraz o rozstrzygnięciach konkursów znajdują się w zakładce Konkursy.

 

2. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Zasady udzielania dotacji na prace przy obiektach zabytkowych dostępne są w Ogłoszeniach o konkursach. Informacje nt. rozstrzygnięć naborów znajdują się w zakładce Konkursy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkursy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:08.11.2010 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.11.2010
Informację aktualizował:Amelia Żak
Data aktualizacji:11.05.2018 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż