Informacja o planowanym dwudniowym szkoleniu zamkniętym pn. „Dowody księgowe w księgach rachunkowych (faktury VAT, rachunki, KW, KP, wyciągi bankowe, polecenia przelewów)”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich planuje dwudniowe szkolenie  zamknięte pn. „Dowody księgowe w księgach rachunkowych (faktury VAT, rachunki, KW, KP, wyciągi bankowe, polecenia przelewów)” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Schematu I Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

 

Forma  szkolenia: dwudniowe szkolenie zamknięte przeprowadzone metodami wykładowymi  z elementami warsztatowymi (praktyczne przykłady, ćwiczenia, dyskusje, studia przypadków, konsultacje problemów)

Grupa docelowa przeszkolonych osób:  28 osób

Termin realizacji szkolenia: 25-26.11.2010

Miejsce szkolenia:  siedziba Zamawiającego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Dobrzyńska 21-23, 50-403 Wrocław

Czas trwania szkolenia: 5 godzin zegarowych każdego dnia, w tym dwie przerwy 15 minutowe

 

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem ww. szkolenia proszone są o złożenie propozycji zawierającej oszacowanie kosztów powyższego zadania  oraz wskazanie propozycji wykładowców razem z cv wskazującym na doświadczenie w danej dziedzinie.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym dwudniowym szkoleniu zamkniętym pn. „Dowody księgowe w księgach rachunkowych (faktury VAT, rachunki, KW, KP, wyciągi bankowe, polecenia przelewów)”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data publikacji:21.10.2010 06:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Bakalarz
Data na dokumencie:21.10.2010
Informację aktualizował:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data aktualizacji:21.10.2010 06:36