Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1579).
  4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).
  5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1610).
  7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn. z 2019 r. poz. 521).
     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:30.09.2010 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nowak
Data na dokumencie:30.09.2010
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:04.12.2019 12:49