wersja do wydruku Joanna Nowak 24.09.2010 09:23

Informacje i obwieszczenia

Informacje i obwieszczenia

 

Zgodnie z art. 74 ust. 4 Konstytucji RP z 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Szczegółową regulację prawną dostępu do informacji o środowisku zawiera ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 późn. zm.) Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, o czym stanowi art. 8 wskazanej ustawy.

 

  1. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2019 roku.
  2. Informacje o przekroczeniach stężeń w powietrzu w 2018 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i obwieszczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.09.2010 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Migniewicz
Data na dokumencie:24.09.2010
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:21.02.2019 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.02.2019 14:51 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.02.2019 14:50 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.02.2019 14:46 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
13.07.2018 09:59 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
13.07.2018 09:59 Usunięto załącznik 4 - Powiadomienie nr 4 z dnia
29.03.2018.pdf

(Izabela Migniewicz)
05.04.2018 07:48 Dodano załącznik "4 - Powiadomienie nr 4 z dnia
29.03.2018.pdf"

(Izabela Migniewicz)
05.04.2018 07:47 Usunięto załącznik Powiadomienie nr 4 z dnia 29.03.2018 -
4.pdf

(Izabela Migniewicz)
05.04.2018 07:46 Dodano załącznik "Powiadomienie nr 4 z dnia 29.03.2018 -
4.pdf"

(Izabela Migniewicz)
20.03.2018 10:38 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.05.2017 12:36 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
03.03.2017 12:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Ramotowska-Machura)
23.01.2017 12:21 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
23.01.2017 12:17 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
23.01.2017 12:14 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
14.03.2014 15:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.03.2012 09:46 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 09:22 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
26.10.2011 07:52 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.04.2011 11:07 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
04.11.2010 10:18 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.10.2010 12:07 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
13.10.2010 08:48 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
11.10.2010 09:25 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.10.2010 08:34 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 11:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 11:27Dokument został odzyskany. (Joanna Nowak)
24.09.2010 09:36Dokument usunięto. (Joanna Nowak)
24.09.2010 09:23 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)