Joanna Nowak 28.02.2017 09:07 wersja do wydruku

Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska 

 

 

W ramach Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych funkcjonuje  Wydział Środowiska wskład, którego wchodzą:

 

 1. Dział Opłat Środowiskowych.
 2. Dział Księgowości i Windykacji Należności.
 3. Dział Ulg i Analiz.  
 4. Dział Gospodarki Odpadami.
 5. Dział Gospodarki Wodno- Ściekowej.  
 6. Dział Emisji do Powietrza.
 7. Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej.
 8. Dział Sprawozdawczości i Planowania.

 

Sprawy do załatwienia w Wydziale Środowiska:

 

 1. Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami) >>> karta usług DOW-S- 4
 2. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji >>> karta usług DOW-S-25
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi >>> karta usług DOW-S-26
 4. Baterie i akumulatory - obowiązki podmiotów   >>> karty usług DOW-S 21, DOW-S 22, DOW-S 23, DOW-S 24
 5. Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny >>> karta usług DOW-S-29
 6. Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 >>> karta usług DOW-19
 7. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej   >>> karta usług DOW-S-17
 8. Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r . >>> karta usług DOW-S-14
 9. Zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych >>> karta usług DOW-S-6
 10. Dostęp do informacji o środowisku  >>> karta usług DOW-S-2
 11. Ulgi z tytułu opłaty produktowej  >>> karta usług DOW-S-7
 12. Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-11
 13. Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-20
 14. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok >>> karta usług DOW-S-13
 15. Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne  >>> karta usług DOWS-5
 16. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne >>> karta usług DOW-S-3 
 17. Pozwolenie zintegrowane  >>> więcej informacji
 18. Obowiązki wynikające z Programu badań statystycznych statystyki publicznej
  – sprawozdania OŚ-4g/p  >>> więcej informacji
 19. Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich  >>> karta usług DOW-S-27
 20. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych  >>> karta usług DOW-S-28

 

 

 

 

Sekretariat: 
Edyta Żmudzińska      tel/fax 71 770 40 72,
Paulina Szczepanik    tel/fax 71 770 40 73,

Więcej informacji  o danych teleadresowych >>>

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:28.02.2017 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wydział Środowiska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:20.12.2019 12:59