wersja do wydruku Joanna Nowak 20.09.2010 10:11

Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska

Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska 

 

W ramach Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych funkcjonuje  Wydział Środowiska wskład, którego wchodzą:

 

 1. Dział Opłat Środowiskowych.
 2. Dział Księgowości i Windykacji Należności.
 3. Dział Ulg i Analiz i Polityki Ekologicznej.  
 4. Dział Gospodarki Odpadami.
 5. Dział Gospodarki Wodno- Ściekowej.  
 6. Dział Emisji do Powietrza.

 

Sprawy do załatwienia w Wydziale Środowiska:

 

 

 1. Ulgi z tytułu opłaty produktowej  >>> karta usług DOW-S-7
 2. Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-20
 3. Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 >>> karta usług
 4. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej   >>> karta usług
 5. Baterie i akumulatory - obowiązki podmiotów   >>> karty usług DOW-S 21-24
 6. Opłaty za korzystanie ze środowiska do II półrocza 2012 r.  >>> karta usług DOW-S-15
 7. Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r . >>> karta usług DOW-S-14
 8. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok >>> karta usług DOW-S-13
 9. Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-11
 10.  Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska >>> karta usług DOW-S-6
 11. Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne  >>> karta usług DOWS-5
 12. Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami) >>> karta usług DOW-S- 4
 13. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne >>> karta usług DOW-S-3 
 14. Dostęp do informacji o środowisku  >>> karta usług DOW-S-2
 15. Odpady - procedury spraw  >>> więcej informacji
 16. Pozwolenie zintegrowowane  >>> więcej informacji
 17. Obowiązki wynikające z Programu badań statystycznych statystyki publicznej
  – sprawozdania OŚ-4g/p  >>> więcej informacji

 

"Zmiana lokalizacji Wydziału Środowiska"
 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zakończyła się przeprowadzka Wydziału Środowiska do budynku przy ul. Walońskiej 3-5, 50-413 Wrocław. Wszelką korespondencję do Wydziału Środowiska należy składać w sekretariacie Wydziału w pok. 015 w budynku przy ul. Walońskiej 3-5.

 

 

Sekretariat: 
Edyta Żmudzińska                         tel/fax 71 770 40 72,
Małgorzata Mazurek-Grzebuła    tel/fax 71 770 40 73,

Więcej informacji  o danych teleadresowych >>>

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:Wydział Środowiska
Data na dokumencie:20.09.2010
Data publikacji:20.09.2010 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.01.2017 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 12:02 Dodano załącznik "BiA 2017_karty usług publicznych
21-24.zip"

(Sylwia Wujda)
26.01.2017 12:01 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BiA.zip
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:19 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BiA.zip"
(Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:18 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BATERIE I
AKUMULATORY.zip

(Sylwia Wujda)
30.03.2016 10:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.03.2016 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:23 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BATERIE I
AKUMULATORY.zip"

(Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:22 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip

(Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:05 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip"

(Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:05 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip

(Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:00 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip"

(Sylwia Wujda)
20.02.2015 12:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.03.2012 09:50 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 12:49 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 12:49 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.08.2011 14:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.04.2011 11:11 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
25.03.2011 14:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.11.2010 09:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.10.2010 12:07 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 12:18 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 10:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 09:59 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.10.2010 11:51 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:31 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:27 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:12 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 08:54 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 08:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 12:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 09:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 08:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
21.09.2010 08:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 11:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 10:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 10:11 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)