wersja do wydruku Joanna Nowak 28.02.2017 09:07

Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska

Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska 

 

 

W ramach Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych funkcjonuje  Wydział Środowiska wskład, którego wchodzą:

 

 1. Dział Opłat Środowiskowych.
 2. Dział Księgowości i Windykacji Należności.
 3. Dział Ulg i Analiz.  
 4. Dział Gospodarki Odpadami.
 5. Dział Gospodarki Wodno- Ściekowej.  
 6. Dział Emisji do Powietrza.
 7. Dział Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej.
 8. Dział Sprawozdawczości i Planowania.

 

Sprawy do załatwienia w Wydziale Środowiska:

 

 1. Zbiorcze zestawienie dot. gospodarki odpadami (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami) >>> karta usług DOW-S- 4
 2. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji >>> karta usług DOW-S-25
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi >>> karta usług DOW-S-26
 4. Baterie i akumulatory - obowiązki podmiotów   >>> karty usług DOW-S 21, DOW-S 22, DOW-S 23, DOW-S 24
 5. Opłata produktowa dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny >>> karta usług DOW-S-29
 6. Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 >>> karta usług DOW-19
 7. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej   >>> karta usług DOW-S-17
 8. Opłata za korzystanie ze środowiska od 2013 r . >>> karta usług DOW-S-14
 9. Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska >>> karta usług DOW-S-6
 10. Dostęp do informacji o środowisku  >>> karta usług DOW-S-2
 11. Ulgi z tytułu opłaty produktowej  >>> karta usług DOW-S-7
 12. Ulgi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-11
 13. Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska  >>> karta usług DOW-S-20
 14. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok >>> karta usług DOW-S-13
 15. Opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne  >>> karta usług DOWS-5
 16. Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne >>> karta usług DOW-S-3 
 17. Pozwolenie zintegrowane  >>> więcej informacji
 18. Obowiązki wynikające z Programu badań statystycznych statystyki publicznej
  – sprawozdania OŚ-4g/p  >>> więcej informacji
 19. Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich  >>> karta usług DOW-S-27
 20. Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych  >>> karta usług DOW-S-28

 

 

 

 

Sekretariat: 
Edyta Żmudzińska      tel/fax 71 770 40 72,
Paulina Szczepanik    tel/fax 71 770 40 73,

Więcej informacji  o danych teleadresowych >>>

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:28.02.2017 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Wydział Środowiska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:19.03.2019 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.03.2019 10:07 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
07.03.2019 11:11 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
07.03.2019 09:30 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.02.2019 14:29 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
12.02.2019 08:46 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
12.02.2019 08:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
12.02.2019 08:35 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
11.02.2019 10:42 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.01.2019 14:28 Usunięto załącznik BiA DOW-S 21-24.zip - BiA DOW-S
21-24.zip

(Anna Hotała)
24.01.2019 14:27 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
06.08.2018 12:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.08.2018 12:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2018 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2017 15:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2017 15:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2017 15:51 Dodano załącznik "BiA DOW-S 21-24.zip"
(Sylwia Wujda)
04.10.2017 15:51 Usunięto załącznik BiA DOW-S 21-24.zip
(Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.03.2017 09:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 11:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:14 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:01 Dodano załącznik "BiA DOW-S 21-24.zip"
(Sylwia Wujda)
28.02.2017 09:01 Usunięto załącznik BiA 2017_karty usług publicznych
21-24.zip

(Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2017 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 12:02 Dodano załącznik "BiA 2017_karty usług publicznych
21-24.zip"

(Sylwia Wujda)
26.01.2017 12:01 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BiA.zip
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:19 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BiA.zip"
(Sylwia Wujda)
05.05.2016 09:18 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BATERIE I
AKUMULATORY.zip

(Sylwia Wujda)
30.03.2016 10:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.03.2016 09:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:23 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_BATERIE I
AKUMULATORY.zip"

(Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:22 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip

(Sylwia Wujda)
07.12.2015 12:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.12.2015 10:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:05 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip"

(Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:05 Usunięto załącznik KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip

(Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.10.2015 15:00 Dodano załącznik "KARTY USŁUGI PUBLICZNEJ_baterie i
akumulatory.zip"

(Sylwia Wujda)
20.02.2015 12:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.09.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.03.2012 09:50 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 12:49 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 12:49 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.08.2011 14:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.04.2011 11:11 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
25.03.2011 14:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.11.2010 09:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.10.2010 12:07 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 12:18 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 10:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.10.2010 09:59 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.10.2010 11:51 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:31 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:27 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 09:12 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 08:54 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.09.2010 08:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 12:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 09:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 08:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
21.09.2010 08:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 11:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 10:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.09.2010 10:11 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)