Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie budżetowe „Plan Szkoleń” planuje zorganizować następujące szkolenia zamknięte dla pracowników zaangażowanych w PO KL w 2010 r.:

1. „Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL”.

2. „Trening radzenia sobie ze stresem z elementami asertywności i skutecznej komunikacji”.

3. „Pomoc publiczna w projektach PO KL z obszaru adaptacyjności”.

4. „Prawo oświatowe w Polsce”.


Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity z 25 czerwca 2010 Dziennik Ustaw Nr 113 poz. 759) W związku z koniecznością określenia przez Urząd wartości zamówienia uprzejmie proszę o przesłanie kalkulacji cenowej dotyczącej powyższych szkoleń oraz proponowany program szkoleń. Cena powinna obejmować koszty przeprowadzenia szkoleń, materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń/certyfikatów dla każdego uczestnika z uwzględnieniem logotypu PO KL oraz logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz ze sprzętem audiowizualnym – rzutnik oraz laptop.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data publikacji:13.08.2010 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Kukuła-Dobrowolska
Data na dokumencie:13.08.2010
Informację aktualizował:Paweł Rabczuk
Data aktualizacji:13.08.2010 15:29