Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
 
Zgodnie z art. 21. ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zmianami) koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
  1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin o których mowa w art. 10. ust 1
  2. wydobywania kopalin ze złóż;
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
  4. podziemnego składowania odpadów.

Koncesje udzielone przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informacje o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajdują się na stronie Informacje i Obwieszczenia

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.08.2010 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.08.2010
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:18.12.2019 13:09