wersja do wydruku Joanna Nowak 13.08.2010 12:00

Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego

Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
 
Zgodnie z art. 21. ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zmianami) koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
  1. poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin o których mowa w art. 10. ust 1
  2. wydobywania kopalin ze złóż;
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
  4. podziemnego składowania odpadów.

Informacja o koncesjach udzielonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego udzielana jest na wniosek w Wydziale Geologii.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), informacje o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajdują się na stronie Informacje i Obwieszczenia

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.08.2010 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.08.2010
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:06.09.2017 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.09.2017 09:41 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.09.2017 09:35 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.09.2017 09:20 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
02.12.2016 09:55 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.08.2015 15:03 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:58 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.02.2015 13:35 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.07.2014 13:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:43 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
16.09.2013 15:06 Aktualizacja tabeli złóż koncesjonowanych

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 15:00 Aktualizacja tabeli złóż koncesjonowanych
(Jarosław Bołwach)
08.07.2013 13:21 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:26 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:09 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.04.2013 09:39 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
18.03.2013 12:26 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
28.02.2013 12:03 Aktualizacja (Jarosław Bołwach)
27.02.2013 08:00 Poprawa omyłki (Jarosław Bołwach)
26.02.2013 14:02 Aktualizacja spisu koncesji (Jarosław Bołwach)
26.02.2013 13:55 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.12.2012 12:16 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
20.11.2012 14:40 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:15 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:08 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
25.09.2012 13:47 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
04.09.2012 14:46 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
01.08.2012 14:33 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
27.07.2012 09:15 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
22.06.2012 14:50 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:55 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:54 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:53 Dodano: Wykaz Koncesjonowanych Złóż z Województwa
Dolnośląskiego - wody lecznicze.

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 15:03 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.03.2012 12:47 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
29.02.2012 13:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.02.2012 10:27 Aktualizacja wykazu złóż koncesjonowanych
(Jarosław Bołwach)
23.02.2012 09:24 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
08.02.2012 09:42 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
07.02.2012 13:38 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.02.2012 08:26 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.02.2012 08:23 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.02.2012 08:23 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 10:34 Dostosowywanie biuletynu do wymogów nowego prawa
geologicznego i górniczego

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 12:03 Edycja dokumentu - aktualizacja listy złoż
koncesjonowanych

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 12:03 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 12:03 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 12:00 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:32 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:29 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:29 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:28 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:07 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:06 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:06 Usunięto załącznik Wykaz Koncesjonowanych Złóż z
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:05 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:58 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:55 Usunięto załącznik Kopia lista złóż.xls
(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:54 Dodano załącznik "Wykaz Koncesjonowanych Złóż z
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:52 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
28.10.2010 08:42 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
25.10.2010 10:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
25.10.2010 09:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
13.08.2010 12:22 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
13.08.2010 12:00 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)