wersja do wydruku ??? 12.08.2010 14:01

Geolog Województwa - Wydział Geologii

Geolog Województwa - Wydział Geologii

 

Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131) organem administracji geologicznej jest marszałek województwa, działający przy pomocy geologa wojewódzkiego.

 

Geolog Województwa,  Dyrektor Wydziału Geologii

Waldemar Kaźmierczak tel. 71 776-99-10, pok. 102

 

Informacja dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XIII.
 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) ustalono, że egzaminy o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII, dla kandydatów zamieszkałych lub wykonujących czynności, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 13 ustawy Prawo geologiczne i górnicze na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego, odbędą się w dniu:

26 listopada 2019 r.

w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12 – 1

Osoby, które złożyły wnioski w ustalonym wcześniej terminie (30.09.2019 r.) i zostały dopuszczone do egzaminu, zostaną powiadomione oddzielnym pismem.

 

Informacji na temat postępowania egzaminacyjnego udziela:
Ewa Bombik-Weydmann tel. 76 85 48 912

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Geolog Województwa - Wydział Geologii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:12.08.2010 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.08.2010
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:24.10.2019 15:17