Joanna Nowak 12.07.2011 08:00 wersja do wydruku
Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii: 
 1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa.
 4. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie
  i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej  tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
  w skali 1:10 000.
 5. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych.
 6. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
 7. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, w tym prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru  województwa.
 8. Sporządzanie wojewódzkiego zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w szczególności prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska.
 10. Prowadzenie zadań związanych z ochroną rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
 11. Przygotowanie projektów Zarządzeń Marszałka oraz projektów Uchwał Zarządu i Sejmiku w zakresie prowadzonych zadań.
 12. Planowanie, analityka i finansowa realizacja zadań budżetowych w części którą dysponuje Geodeta Województwa, w tym wykonywania budżetu i sprawozdawczości z jego realizacji, a także materiałów do projektów zmian w budżecie.
 13. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie zadań Wydziału, w tym sporządzanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków unijnych i funduszy zewnętrznych.
 14. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w zakresie geodezji i kartografii oraz Systemów Informacji Geograficznych.
 15. Przekazywanie dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego.
 16. Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 17. Organizacja i udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach z zakresu stosowania nowych technologii geoinformacyjnych, programowania prac urządzeniowo-rolnych i stosowania przepisów prawa obejmujących zadania realizowane przez Wydział.
 
 

Szczegółowy zakres zadań Geodety Województwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii określa Zarządzenie nr 34/2015  z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 
Zgodnie z §1.1 w skład Geodety Województwa – Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzą m.in.:
 
 1. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zadania.
 2. Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - zadania
 3. Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych - zadania.   

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:12.07.2011 08:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Koperdowski
Data na dokumencie:12.07.2011
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:30.05.2019 13:02