wersja do wydruku Joanna Nowak 09.08.2010 09:57

Zadania Wydziału Gospodarki

Zadania Wydziału Gospodarki


Zadania Wydziału Gospodarki określa § 3.1 Zarządzenia nr 11/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego. Należą do nich w szczególności:

 1. identyfikacja i analiza problemów gospodarczych i społecznych regionu;
 2. przygotowanie zamówień na studia i badania problemowe oraz analizy wykonalności projektów o znaczeniu wojewódzkim;
 3. współpraca z administracją rządową w zakresie spraw istotnych dla rozwoju gospodarczego Województwa, m.in. przekształcenia własnościowe, rozwój specjalnych stref ekonomicznych, programy sektorowe;
 4. konsultowanie i opiniowanie celów i mechanizmów określanych w polityce gospodarczej państwa wobec regionów;
 5. realizacja programów gospodarczych zatwierdzonych przez Zarząd;
 6. wspieranie rozwoju MŚP poprzez współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami gospodarczymi;
 7. udział w programowaniu działań dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w województwie z uwzględnieniem rozwoju odnawialnych źródeł energii;
 8. realizacja zadań związanych ze zwiększeniem zdolności adaptacyjnych podmiotów gospodarczych, w tym wspieranie transferu wiedzy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką;
 9. realizacja projektów PO KL wspierających transfer wiedzy i innowacyjność w województwie;
 10. realizacja działań ukierunkowanych na promocję innowacyjności w Województwie;
 11. realizacja programów wspierających rozwój gospodarczy w oparciu o klastry;
 12. nadzór oraz koordynacja prac związanych z wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego;
 13. przygotowanie i realizacja strategicznych projektów „szybkiego reagowania” na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, w szczególności chroniących dolnośląski rynek pracy, w tym współfinansowanych ze środków europejskich;
 14. inicjowanie i współdziałanie na rzecz realizacji projektów aktywizujących gospodarkę województwa, w szczególności projektów rynku pracy służących rozwijaniu przedsiębiorczości.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Gospodarki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:09.08.2010 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.08.2010
Informację aktualizował:Lidia Gronkiewicz
Data aktualizacji:05.10.2012 11:59