wersja do wydruku Joanna Nowak 06.08.2010 10:42

Zadania Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zadania Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

1) koordynowanie bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;
2) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4) udzielenie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;
6) prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;
7) prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych dolnośląskich organizacji pozarządowych;
8) przygotowanie projektów uchwał sejmiku i zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku;
9) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10) prowadzenie podstrony www na stronie internetowej Urzędu;
11) opracowanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału;
12) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału;
13) rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Wydział;
14) współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
15) przygotowanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Wydziału;
16) nadzór nad realizacją podpisanych umów;
17) wydanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
18) prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań;
19) opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Wydziału;
20) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
21) prowadzenie badań w zakresie dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego;
22) obsługa zespołów zadaniowych powołanych przez Marszałka;
23) inicjowanie umów oraz projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
24) pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizacje zadań Wydziału.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:06.08.2010 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Łyp
Data na dokumencie:06.08.2010
Informację aktualizował:Renata Pędziwiater
Data aktualizacji:17.07.2019 11:15