wersja do wydruku Joanna Nowak 02.08.2010 12:04

Zadania Wydziału Promocji

Zadania Wydziału Promocji


Zadnia  Wydziału Promocji Województwa określa § 7 pkt 1 Zarządzenia Nr 13/2011  Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka. Do zadań Wydziału Promocji Województwa należy m.in.:

  

1.    przygotowanie priorytetów i koncepcji promocji Województwa;

2.    realizacja zadań związanych z promocją Województwa;

3.    koordynacja i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Województwa w zakresie promocji Województwa;

4.    współpraca z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej Województwa;

5.    przygotowanie oraz realizacja krajowych i zagranicznych przedsięwzięć promocyjnych;

6.    przygotowanie i udział w imprezach promocyjnych i targowych w kraju i zagranicą;

7.    promowanie i upowszechnianie regionalnych osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i turystycznych w kraju i zagranicą;

8.    organizowanie konkursów, wystaw i targów promujących region wspólnie z lokalnymi instytucjami samorządu gospodarczego;

9.    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, opracowaniem i dystrybucją publikacji oraz materiałów promocyjnych Województwa;

10. współpraca z instytucjami administracji rządowej i innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami realizującymi zadania Promocji;

11. prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o patronat Marszałka, w szczególności zbieranie i rejestrowanie wniosków o patronat oraz prowadzenie wykazu imprez objętych patronatem, dokonywanie w porozumieniu z merytorycznymi departamentami analizy złożonych wniosków oraz we współpracy z Gabinetem Marszałka przygotowywanie pod podpis Marszałka listów patronackich i kompleksowe przygotowanie udziału Marszałka lub jego przedstawicieli w imprezie objętej patronatem;

12. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i emisją publikacji, wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz ogłoszeń i reklam przez komórki i jednostki organizacyjne;

13. koordynacja stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej przez komórki i jednostki organizacyjne;

14. koordynacja i nadzór nad działalności poligraficzno-wydawniczą prowadzoną przez komórki i jednostki organizacyjne;

15. koordynacja spraw związanych spraw związanych z wykorzystywaniem wizerunku Herbu Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Promocji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:02.08.2010 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Nowak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Magdalena Mycka
Data aktualizacji:09.09.2011 12:59