wersja do wydruku Joanna Nowak 02.08.2010 10:41

Zadania Wydziału Turystki

Zadania Wydziału Turystyki

 

Zadania Wydziału Turystyki określa Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 19 maja 2008 r. w szczególności § 6.1 zmienione przez: Zarządzenie nr 66/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. i Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 14 października 2008 r.

 

 1. Opracowywanie i wdrażanie programu w zakresie rozwoju turystyki Województwa.
 2. Programowanie rozwoju turystyki i promocji potencjału turystycznego Województwa we współpracy z podmiotami działającymi w dziedzinie turystyk, w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki i Dolnośląską Izbą Turystyczną.
 3. Opracowywanie projektów budżetów w zakresie turystyki szczebla wojewódzkiego.
 4. Koordynacja działań związanych z rozwojem szlaków tematycznych na terenie województwa dolnośląskiego.
 5. Koordynacja działań i finansowe wsparcie stowarzyszeń turystyki i rekreacji o zasięgu wojewódzkim
 6. Wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz działań promujących i wspierających promocję turystyki.
 7. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obiektów turystycznych.
 8. Nadzór i kontrola realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom turystycznym i innym podmiotom.
 9. Prowadzenie rejestru finansowo-księgowego przekazywanych środków finansowych oraz sporządzanie analiz z wyników ekonomicznych stowarzyszeń turystycznych oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 10. Wnioskowanie o nadanie odznaczeń resortowych oraz wyróżnień za szczególne osiągnięcia w działaniu na rzecz turystyki.
 11. Koordynacja i promocja informacji turystycznej w Województwie i o Województwie.
 12. Współdziałanie z AWF i innymi podmiotami w zakresie szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki i rekreacji.
 13. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzących usługi turystyczne, szkoleniami i nadawaniem uprawnień przewodników turystycznych oraz zaszeregowaniem, kategoryzacją i ewidencją obiektów hotelarskich, a także innych spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych
 14. Prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 15. Kontrola prowadzonej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.
 16. Nadzór i kontrola nad nadawaniem uprawnień przewodników turystycznych górskich oraz prowadzenie właściwych ewidencji.
 17. Kontrola działalności przewodników turystycznych górskich-sudeckich oraz prowadzenie całokształtu spraw z tym związanych.
 18. Zaszeregowywanie obiektów hotelarskich i nadawanie kategorii oraz prowadzenie ewidencji.
 19. Kontrola przestrzegania wymagań przewidzianych dla obiektów hotelarskich.
 20. Powoływanie komisji egzaminacyjnych języków obcych.
 21. Wydawanie dyspozycji wypłaty zaliczek na pokrycie kosztów powrotu klientów biur podróży do kraju oraz prowadzenie spraw z tym związanych. 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Turystki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:02.08.2010 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.08.2010
Informację aktualizował:Krzysztof Kopystyński
Data aktualizacji:13.08.2018 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż