Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym, zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o samorządzie województwa  wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez    województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego  i  programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym.

 

Zakres zadań członków zarządu reguluje uchwała nr 2663/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza

zmieniona uchwałami:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marcin Golański
Data publikacji:31.10.2008 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewelina Paluchiewicz
Data aktualizacji:10.10.2017 08:23