Joanna Nowak 13.07.2011 12:00 wersja do wydruku
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: ul. Dobrzyńska 21/23 pok. 511, 50-403 Wrocław
tel. 71 782-92-52, fax. 71 782-92-55
 
                                         

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składa  się z:
  • zasobu centralnego,
  • zasobów wojewódzkich,
  • zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym na poziomie województwa należy do marszałków województw.
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępniania materiały z zasobu w postaci kopii w formie cyfrowej lub analogowej. Są to:
 
1. Baza Danych Obiektów Kartograficznych BDOT10k w postaci wektorowej
    i rastrowej oraz wydruków dowolnego obszaru.
2. Ortofotomapa w postaci rastrowej i wydruków.
3. Niestandardowe opracowania topograficzne:
    a. Mapy w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 00
        jako mapy drukowane i rastry oraz wydruki;
    b. Mapa wektorowa poziomu 2 – Vmap L2 w postaci
        wektorowej i rastrowej oraz wydruki.
4. Mapy tematyczne:
    a. mapa hydrograficzna w postaci drukowanej, wektorowej,
        rastrowej i jako wydruk;
    b. mapa sozologiczna w postaci drukowanej, wektorowej,
         rastrowej i jako wydruk;
    c. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 w postaci
         wektorowej i jako wydruk;
    d. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 w postaci
         wektorowej i jako wydruk;
    e. mapa Podziału Administracyjnego Województwa Dolnośląskiego
         w postaci drukowanej i numerycznej;
    f. granica rolno-leśna i darniowo-polowa w Sudetach w postaci
        wektorowej i jako wydruk.
 
 
Szczegółowe zasady udostępniania danych z Wojewódzkiego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego dostępne są na stronie internetowej :
 

zasady udostępniania danych z zasobu !!!

 
 
Zgodnie z  art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
 
  1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszarów właściwych województw;
  3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000-1:100000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, oraz map topograficznych w skali 1:10000;
  4. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części do-tyczącej obszaru województwa
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjny i Kartograficzny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.07.2011 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.07.2011
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:30.05.2019 13:08