Joanna Nowak 24.06.2010 10:48 wersja do wydruku

Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, łączna ich kwota określana jest w uchwale budżetowej

Poręczenie jest umową prawa zobowiązań, służącą zabezpieczeniu wierzytelności. Poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, nakłada na nią spełnienia warunków okreslonych m.in w: art. 18 pkt 19 lit.d)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) tzn. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym. Art. 37 ust. 2 lit. e nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek udostępnienie do  publicznej wiadomości wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

 

Wykaz poręczeń udzielonych przez Województwo Dolnośląskie:

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Udzielonych Poręczeń i Gwarancji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.06.2010 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.06.2010
Informację aktualizował:Anna Wilczyńska
Data aktualizacji:27.02.2020 10:57