Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego

 

Kierunki i cele działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie zagranicznej współpracy międzyregionalnej określa uchwała sejmiku w sprawie przyjęcia Priorytetów współpracy zagranicznej województwa.


Prace nad priorytetami współpracy zagranicznej.
Prace nad priorytetami współpracy zagranicznej Dolnego Śląska rozpoczęły się 20 stycznia 1999 r. Sporządzony w ich efekcie projekt, po poprawkach wprowadzonych przez Zarząd i sejmikową Komisję Współpracy Zagranicznej, został uchwalony 30 kwietnia 1999 r. na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, uchwała została przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uchwałą Nr XII / 173 / 1999  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 1999 r. zostały przyjęte ,,Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego".

W roku 2004 Komisja Współpracy Zagranicznej zainicjowała aktualizację "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego". W kontekście nowej sytuacji polityczno-gospodarczo-społecznej, dokument uchwalony tuż po wprowadzeniu na szczeblu regionalnym reformy samorządowej w dużym stopniu się zdezaktualizował. Przygotowany projekt zmienionych "Priorytetów...", zaakceptowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, w dniu 27 października 2005 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”.

Ze względu na potrzebę dostosowywania dokumentu do aktualnego stanu współpracy zagranicznej regionu, tekst „Priorytetów...”  ulega bieżącej nowelizacji.

Odpowiednie zmiany do aktu z 2005 r. wprowadziły dwie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

  1. Uchwała Nr VI/48/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”;
  2. Uchwała Nr XXI/288/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/625/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do ostatniej uchwały zgłosiło poprawki, w związku z czym opracowany został nowy tekst, przyjęty w dniu 18 czerwca 2009 r. uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLII/660/09 w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego". Nowy dokument uzyskał zgodę Ministra Spraw Zagranicznych, a tym samym wszedł w życie w dniu 28 września 2009 r.

W obliczu nowych wyzwań stojących przed Województwem Dolnośląskim i podyktowanych sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie, w roku 2016 Komisja Współpracy Zagranicznej rozpoczęła pracę nad nowym kształtem "Priorytetów ...".  Dokument został przyjęty w dniu 31.03.2016 r. uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XX/544/16 w sprawie przyjęcia "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego".

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Berenika Ziąber
Data publikacji:29.10.2008 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Panenka
Data aktualizacji:10.03.2020 10:10