Joanna Nowak 18.06.2010 11:08 wersja do wydruku

Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa

Źródła prawa dotyczące samorządu województwa:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Źródła prawa dotyczące Samorządu Województwa Dolnośląskiego i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

 1. Statut Województwa Dolnośląskiego
 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 3. Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 4. Uchwały Sejmiku

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawne związane z działalnością samorządu województwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:18.06.2010 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2010
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:06.03.2018 15:24