Joanna Nowak 18.06.2010 10:57 wersja do wydruku

Ogłaszanie aktów normatywnych

 

Publikowanie aktów normatywnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 88 ust.  1 Konstytucji RP z 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są:

  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
  • dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej
  • dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Wojewódzki dziennik urzędowy wydawany przez wojewodę, służący do urzędowego ogłaszania w danym województwie aktów prawa miejscowego i niektórych innych aktów prawnych, które w myśl obowiązujących przepisów muszą być w taki właśnie sposób ogłaszane.

 

Zasady tworzenia aktów prawnych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

 

Tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz zasady i tryb wydawania Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, określają przepisy Unii Europejskiej

 

Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłaszanie aktów normatywnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:18.06.2010 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.06.2010
Informację aktualizował:Marcin Golański
Data aktualizacji:06.05.2016 08:19