Joanna Nowak 14.06.2010 11:31 wersja do wydruku

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego

 

 

Adres:

ul. J. Wł. Dawida 1a
50-527 Wrocław
 tel. 71 374-95-00

fax. 71 374-95-13
e-mail: irt@irt.wroc.pl

www: www.irt.wroc.pl

BIP: www.bip.irt.wroc.pl


Instytut Rozwoju Terytorialnego  został powołany jako samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego na mocy Uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI /874 / 13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 roku.


Do zakresu działania Instytutu należy m.in.:

 1. realizowanie zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach wykonawczych;
 2.  realizowanie zadań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisach wykonawczych;
 3. realizowanie zadań w zakresie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznych oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego, określonych w ustawie  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisach wykonawczych;
 4. realizacja zadań w zakresie tworzenia i użytkowania infrastruktur informacji przestrzennej, określonych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej i przepisach wykonawczych;
 5. przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z realizacji przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów na podstawie których działa Instytut, w zakresie zadań organów samorządu województwa;
 6. monitoring polityk publicznych wraz z oceną rozwoju w ujęciu regionalnym i przestrzennym;
 7. opracowywanie raportów o rozwoju społeczno - gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju;
 8. przygotowanie projektów polityk, strategii, programów, planów, raportów, analiz, studiów, koncepcji, stanowiących podstawę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska oraz określenia uwarunkowań i kierunków polityki rozwoju, w tym polityki przestrzennej;
 9. tworzenie i utrzymanie zbiorów danych tworzących bazę wiedzy o sytuacji społeczno - gospodarczej, procesach rozwoju, stanie środowiska oraz zagospodarowaniu przestrzennym regionu potrzebnej do realizacji polityk publicznych w tym polityki rozwoju;
 10. działania w zakresie klasyfikacji i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa;
 11. realizacja oraz współpraca w realizacji zadań naukowo - badawczych i rozwojowych, wdrażanie wyników badań z przełożeniem na wsparcie realizacji polityki rozwoju;
 12. organizacja i utrzymanie sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz instytucjami badawczymi, a władzami regionu;
 13. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej za pośrednictwem dostępnych mediów w zakresie zmian w sytuacji społeczno - gospodarczej, polityki rozwoju, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 14. inne zadania z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 • Filia w Legnicy
  Rynek 34, 59-220 Legnica
  tel. 71 374-95-00
  fax. 71 374-95-13
  e-mail: irt@irt.wroc.pl

          www: www.irt.wroc.pl

          BIP: www.bip.irt.wroc.pl
 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Instytut Rozwoju Terytorialnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:14.06.2010 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.06.2010
Informację aktualizował:Marcin Kosiarek
Data aktualizacji:08.02.2017 10:15