wersja do wydruku Joanna Nowak 05.05.2010 10:43

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

 

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, tworzy się służbę medycyny pracy. Na mocy art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) Samorząd województwa tworzy i utrzymuje wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

 

Organizacje i funkcjonowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  reguluje Statut Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu przyjęty Uchwałą Nr LVI/844/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniony uchwałami Nr XXXII/528/08, Nr XLVI/788/09.

 

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Ośrodek główny we Wrocławiu, 50-123 Wrocław, ul. Oławska 14
Adresy e-mail: womp@womp.wroc.pl

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Medycyna Pracy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2010
Data publikacji:05.05.2010 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż