wersja do wydruku Joanna Nowak 05.05.2010 09:07

Profilaktyka Uzależnień

 

 

Profilaktyka Uzależnień


Realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zajmuje się Dział Profilaktyki Uzależnień - należą do nich w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 2. współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia,
 3. udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem uzależnień oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
 4. określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień,
 5.  prowadzenie w zakresie swoich  kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:
  • promocji zdrowia stylu życia,
  • tworzenie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem
  • wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 7. organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i porządkowych,
 8. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień,
 9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zezwoleń na: prowadzenie leczenia substytucyjnego, prowadzenia skupu maku oraz skupu konopi włóknistej.

 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Profilaktyka Uzależnień
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:05.05.2010 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2010
Informację aktualizował:Anna Sak
Data aktualizacji:10.01.2017 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.01.2017 09:04 Usunięto załącznik Formularz konsultacji.
(Anna Sak)
10.01.2017 09:04 Usunięto załącznik Ogłoszenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego

(Anna Sak)
10.01.2017 09:04 Usunięto załącznik Uchwała Nr 3049/V/16 ZWD
(Anna Sak)
10.01.2017 09:03 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.12.2016 12:05 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.12.2016 11:58 Edycja dokumentu (Anna Sak)
08.12.2016 11:55 Dodano załącznik "Formularz konsultacji."
(Anna Sak)
08.12.2016 11:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego"

(Anna Sak)
08.12.2016 11:55 Dodano załącznik "Uchwała Nr 3049/V/16 ZWD "
(Anna Sak)
08.12.2016 11:53 Edycja dokumentu (Anna Sak)
09.02.2015 12:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
09.02.2015 12:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Bendyk)
05.11.2013 10:48 Edycja dokumentu (Anna Sak)
01.03.2013 12:47 Edycja dokumentu (Anna Sak)
07.01.2013 08:48 Usunięto załącznik Projekt „Dolnośląskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na
lata 2013-2016”.

(Anna Sak)
07.01.2013 08:47 Usunięto załącznik Formularz konsultacji społecznych.
(Anna Sak)
07.01.2013 08:46 Usunięto załącznik Ogłoszenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.

(Anna Sak)
07.01.2013 08:44 Edycja dokumentu (Anna Sak)
19.12.2012 10:15 dodano załączniki (Anna Sak)
19.12.2012 10:15 Dodano załącznik "Ogłoszenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego."

(Anna Sak)
19.12.2012 10:15 Dodano załącznik "Formularz konsultacji społecznych."
(Anna Sak)
19.12.2012 10:15 Dodano załącznik "Projekt „Dolnośląskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na
lata 2013-2016”. "

(Anna Sak)
19.12.2012 10:12 dodanie ogłoszenia (Anna Sak)
09.06.2010 13:02 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.05.2010 09:07 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)