Zadania Wydział Audytu Wewnętrznego

 

Do zadań Wydziału Audytu Wewnętrznego w zakresie audytu należy w szczególności:

a) opracowywanie planu audytu wewnętrznego na dany rok,
b) przekładanie Marszałkowi:
- sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
- rocznego planu audytu wewnętrznego,
- sprawozdań z wykonania audytu wewnętrznego,
c) przeprowadzenie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli zarządczej w jednostce oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
d) realizacja oceny, wskazanej w pkt 4 lit. c, w szczególności dla systemów zarządzania i wdrażania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
e) czynności doradcze w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
f) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
g) występowanie w miarę potrzeb do Marszałka o powołanie w skład zespołu audytowego rzeczoznawców,
h) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego,
i) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej,
j) współpraca z audytorami samorządowych jednostek organizacyjnych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Audytu Wewnętrznego
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:23.04.2010 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.04.2010
Informację aktualizował:Paweł Daroch
Data aktualizacji:02.02.2017 08:46