wersja do wydruku Joanna Nowak 12.04.2010 13:13

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

 

Organizacjami pozarządowymi w myśl  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2) są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.08.2010
Data publikacji:12.04.2010 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż