wersja do wydruku Joanna Nowak 22.03.2010 13:15

Zadania Wydziału Edukacji i Nauki

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Edukacji i Nauki reguluje Zarządzenie Nr 26/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych.

 

Wydział Edukacji i Nauki składa się z 4 działów:
1. Dział Szkolnictwa.
2. Dział Ekonomiczny.
3. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów EFS.
4. Dział ds. Wdrażania i Realizacji Projektów EFRR.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Wydziału Edukacji i Nauki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:22.03.2010 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Witold Woźny
Data aktualizacji:28.05.2015 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.05.2015 11:17 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
28.05.2015 11:16 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
27.04.2015 08:36 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
27.04.2015 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 26/2015
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie szczegółowego zakrsu zadań Departamentu
Spraw Społecznych" na "Zarządzenie Nr 26/2015 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw
Społecznych"

(Witold Woźny)
27.04.2015 08:35 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
27.04.2015 08:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 26/2015 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie szczegółowego zakrsu zadań Departamentu Spraw
Społecznych"

(Witold Woźny)
27.04.2015 08:34 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
27.04.2015 08:33 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań DSS

(Witold Woźny)
22.04.2015 10:03 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
19.01.2015 09:34 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
19.01.2015 09:34 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań DSS

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań DSS"

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:33 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań DSS"

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:33 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakrsu zadań DSS[1]

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:32 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
19.01.2015 09:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28 2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakrsu zadań DSS[1]"

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:29 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
19.01.2015 09:27 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 28/2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw
Społecznych

(Witold Woźny)
19.01.2015 09:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 28/2012
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012
r. ws szczegółowego zakrsu zadań Departamentu Spraw
Społecznych" na "Zarządzenie Nr 28/2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw
Społecznych"

(Witold Woźny)
19.11.2014 11:11 Edycja dokumentu (Witold Woźny)
19.11.2014 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28/2012 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.02.2012 r. ws
szczegółowego zakrsu zadań Departamentu Spraw
Społecznych"

(Witold Woźny)
05.11.2010 08:09 Edycja dokumentu (Paulina Hojeńska)
25.10.2010 08:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
10.06.2010 13:26 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
31.03.2010 11:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.03.2010 13:15 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)