ZARZĄDZENIE NR          29 /2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lutego 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 43 ust 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913) zarządza się, co następuje:

§ 1.   Zarządzenie określa:

  1. Kartę audytu wewnętrznego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 24/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Audytu Wewnętrzenego
Informację opublikował:Paweł Daroch
Data publikacji:22.02.2019 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Daroch
Data na dokumencie:22.02.2019
Informację aktualizował:Paweł Daroch
Data aktualizacji:13.03.2019 10:56