wersja do wydruku Paweł Daroch 22.02.2019 12:18

Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

ZARZĄDZENIE NR          29 /2019

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lutego 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 43 ust 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018r. poz. 913) zarządza się, co następuje:

§ 1.   Zarządzenie określa:

  1. Kartę audytu wewnętrznego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 24/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Karta audytu wewnętrznego i Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Daroch
Data publikacji:22.02.2019 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Daroch
Data na dokumencie:22.02.2019
Informację aktualizował:Paweł Daroch
Data aktualizacji:13.03.2019 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.03.2019 10:56 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
12.03.2019 13:34 Dodano załącznik "Księga procedur - Księga procedur
2019.doc"

(Paweł Daroch)
12.03.2019 13:34 Dodano załącznik "Karta audytu - Karta audytu.docx"
(Paweł Daroch)
12.03.2019 13:33 Usunięto załącznik Księga procedur - Księga procedur
2017.doc

(Paweł Daroch)
12.03.2019 13:33 Usunięto załącznik Karta audytu - Karta audytu.docx
(Paweł Daroch)
09.03.2017 12:56 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
09.03.2017 12:56 Dodano załącznik "Karta audytu" (Paweł Daroch)
09.03.2017 12:56 Dodano załącznik "Księga procedur"
(Paweł Daroch)
09.03.2017 12:55 Usunięto załącznik Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie
MArszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

(Paweł Daroch)
09.03.2017 12:53 Usunięto załącznik Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

(Paweł Daroch)
09.03.2017 12:52 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
07.11.2016 09:57 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
07.11.2016 09:47 Dodano załącznik "Księga Procedur Audytu Wewnętrznego W
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego"

(Paweł Daroch)
07.11.2016 09:47 Dodano załącznik "Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie
MArszałkowskim Województwa Dolnośląskiego"

(Paweł Daroch)
07.11.2016 09:42 Usunięto załącznik Karta audytu i Księga procedur audytu
wewnętrznego UMWD

(Paweł Daroch)
05.12.2014 10:43 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
05.12.2014 10:43 Dodano załącznik "Karta audytu i Księga procedur audytu
wewnętrznego UMWD "

(Paweł Daroch)
05.12.2014 10:42 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
05.12.2014 10:34 Usunięto załącznik Karta Audytu Wewnętrznego w UMWD
(Paweł Daroch)
05.12.2014 10:34 Usunięto załącznik Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
w UMWD

(Paweł Daroch)
21.02.2012 10:11 Edycja dokumentu (Paweł Daroch)
21.02.2012 10:03 Dodano załącznik "Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w
UMWD"

(Paweł Daroch)
21.02.2012 10:03 Dodano załącznik "Karta Audytu Wewnętrznego w UMWD"
(Paweł Daroch)
21.02.2012 09:59 Usunięto załącznik Nowe standardy KSIĘGA PROCEDUR.doc
(Paweł Daroch)
21.02.2012 09:59 Usunięto załącznik Załączniki do Księgi procedur
audytu wewnętrznego w UMWD.doc

(Paweł Daroch)
21.02.2012 09:59 Usunięto załącznik KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

(Paweł Daroch)
21.09.2011 12:13 Dodano załącznik "KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego"

(Paweł Daroch)
21.09.2011 12:11 Usunięto załącznik KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

(Paweł Daroch)
17.09.2010 12:20 Usunięto załącznik KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

(Joanna Nowak)
17.09.2010 12:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
17.09.2010 12:10 Dodano załącznik "Załączniki do Księgi procedur audytu
wewnętrznego w UMWD.doc"

(Joanna Nowak)
17.09.2010 12:10 Usunięto załącznik ZAŁĄCZNIKI 1-10 DO KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W UMWD

(Joanna Nowak)
17.09.2010 12:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
17.09.2010 12:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
17.09.2010 12:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
17.09.2010 12:04 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do Księgi procedur
audytu wewnętrznego w UMWD.doc

(Joanna Nowak)
17.09.2010 12:02 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Księgi procedur
audytu wewnętrznego w UMWD.doc"

(Joanna Nowak)
17.09.2010 11:58 Dodano załącznik "Nowe standardy KSIĘGA PROCEDUR.doc"
(Joanna Nowak)
17.09.2010 11:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.03.2010 10:38 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.09.2009 11:57 Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIKI 1-10 DO KSIĘGI PROCEDUR
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W UMWD "

(Paweł Daroch)
02.09.2009 11:56 Usunięto załącznik Załączniki 1-10 do Księgi Procedur
Audytu Wewnętrznego w UMWD

(Paweł Daroch)
02.09.2009 11:54 Dodano załącznik "Załączniki 1-10 do Księgi Procedur
Audytu Wewnętrznego w UMWD"

(Paweł Daroch)
14.10.2008 14:18 Utworzenie dokumentu. (Paweł Daroch)