Przyjęte uchwały

 1. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
 2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Prezydenta Miasta Lubina na Zarząd Województwa Dolnośląskiego
 3. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
 6. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu finansowego na 2009 rok (po zmianach) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Projektu Planu finansowego na 2010 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/742/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Bierutów realizacji zadania pn.: „Remont chodników przy ul. 1 Maja w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451”
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/710/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w m. Kliszkowice przy drodze wojewódzkiej nr 339”
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/680/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Milickiemu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika lewostronnego w m. Świętoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 (wariant III, etap II)”
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/679/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawonia realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Ludgierzowice”
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/676/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Domaniów realizacji zadania pn.: „Wykonanie chodników oraz budowa kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Pełczyce”
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/675/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Jaworzyna Śląska realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Nowy Jaworów”
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/644/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ząbkowickiemu realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Przemysłowa w m. Ziębice”
 15. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bielawa zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
 16. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wołów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/333/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Dzierżoniowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/340/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 w sprawie powierzenia Powiatowi Wołowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/614/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg Dolny realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 341 w m. Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie i Grodzanów
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/197/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie udzielenia Gminie Święta Katarzyna dotacji celowej w wysokości 1 mln zł, w związku z budowaną drogą wojewódzką Bielany-Łany-Długołęka Etap IV, zadanie 2
 21. Uchwala w sprawie przekształcenia Filii w Oławie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Bibliotekę Pedagogiczną w Oławie oraz przekazania jej Powiatowi Oławskiemu
 22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy SZPOZ we Wrocławiu, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu uchwałą nr XLV/760/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie..
 23. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego
 24. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
 26. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu
 27. Uchwała w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2010

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęte uchwały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Agnieszka Biały
Data publikacji:22.02.2010 12:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Biały
Data aktualizacji:22.02.2010 12:22