Joanna Nowak 13.07.2011 12:30 wersja do wydruku

 

                                               

 

Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jest regionalnym systemem informacji o terenie (GIS), za którego powstanie odpowiada Marszałek Województwa, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 2001r. Nr 80, poz. 866).

 

Zgodnie z §1 Zarządzenie Nr  73/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia
27 kwietnia 2015 r.  bazy danych znajdujące się w wydziałach i departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wchodzą w skład Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

 

Do zadań działu do spraw DIIP należy w szczególności:

 1. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru województwa dolnośląskiego.
   
 2. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja zbiorów danych przestrzennych związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Geodetę Województwa, w tym Wojewódzkiej Bazy Ochrony Gruntów Rolnych.
   
 3. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych prowadzonych w ramach zadań Działu.
   
 4. Współpraca z departamentami i wydziałami UMWD oraz jednostkami organizacyjnymi województwa dolnośląskiego przy zakładaniu, prowadzeniu i aktualizacji tematycznych baz danych oraz ich publikacja na Geoportalu Dolnego Śląska.
   
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez prowadzenie Geoportalu Dolnego Śląska, w tym:

  a) udział w planowaniu działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Geoportalu,

  b) tworzenie i utrzymywanie wspólnych elementów infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia optymalnego dostępu do zbiorów danych i usług przestrzennych,

  c) integracja, przetwarzanie oraz prezentacja na Geoportalu Dolnego Śląska zbiorów danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań własnych Geodety Województwa i przez inne jednostki organizacyjne UMWD,

  d) wprowadzanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonych w ramach zadań Działu,

  e) opracowywanie warunków technicznych dla nowych zbiorów danych przestrzennych oraz rozbudowy Geoportalu Dolny Śląsk.
   
 6. Sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali. 
   
 7. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych.
   
 8. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
   
 9. Współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii uczelniami, szkołami, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizowanych spraw.
   
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
   
 11. Przygotowywanie i publikowanie w BIP informacji publicznej o zadaniach i procedurach realizowanych przez Wydział.
   
 12. Realizacja dla Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Szczegółowe dane dotyczące Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej można odnależ na stonie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii.

                       

       

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dolnośląska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.07.2011 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Koperdowski
Data na dokumencie:13.07.2011
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:30.05.2019 13:13