Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 3823/III/09 ZWD z dnia 29.12.09 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IX Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Kozioł
Data publikacji:07.01.2010 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Kozioł
Data aktualizacji:07.01.2010 11:16