Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2425/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podjęcia Decyzji nr RPDS.09.03.00-02-0023/20 o dofinansowanie projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej nr 9 „Włączenie społeczne” Działania nr 9.3 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Mrugowska
Data publikacji:29.07.2020 15:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Mrugowska
Data aktualizacji:29.07.2020 15:41