Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2415/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1555/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nabór horyzontalny Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Mrugowska
Data publikacji:29.07.2020 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Mrugowska
Data aktualizacji:29.07.2020 15:27