Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2368/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-359/19)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:27.07.2020 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:27.07.2020 14:52