Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 2363/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1654/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych w Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:27.07.2020 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:27.07.2020 14:30