Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.06.2020 r., na wniosek firmy Delta Spółka Jawna Jankowski Pluciński Zawada, ul. Piaski 29B, 63-300 Pleszew, wydana została decyzja nr 15/2020 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 15/E/2009 z dnia 14.12.2009 r., w brzmieniu ustalonym decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 35/2012 z dnia 05.11.2012 r., tj. koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Trzebień II”, położonego w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:03.07.2020 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:03.07.2020 14:26