Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Słupca Sp. z o.o. Spółka Komandytowa o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kunice IV” położonego w miejscowości Kunice, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:03.07.2020 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:03.07.2020 14:23