Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy: GLOBGRANIT STRZEGOM Sp. z o.o., Żółkiewka 64, 58-150 Strzegom o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 3/E/2005 z dnia 05.04.2005 r. udzielonej na wydobywanie granitu ze złoża „Żółkiewka IV".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2020 09:59