Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22.06.2020 r., na wniosek Kopalni Surowców Skalnych "Okrzeszyn" Sp. z o.o., Okrzeszyn 5, 58-420 Lubawka wydana została decyzja nr 5/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie porfiru ze złoża „Uniemyśl”, w granicach obszaru górniczego „Okrzeszyn I”, położonego w miejscowości Okrzeszyn, gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2020 09:56