Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 25.05.2020 r. wpłynął wniosek Pani Ireny Gombrch prowadzącej działalność pod firmą Kruszywa Budowlane Hydrobet, w sprawie zrzeczenia się koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/2004 z dnia 22.03.2004 r., (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rachów”, położonego w miejscowości Rachów, gmina Malczyce, powiat średzki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2020 09:54