Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.05.2020 roku wpłynął wniosek firmy Delta Spółka Jawna Jankowski Pluciński Zawada, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 15/E/2009 z dnia 14.12.2009 r., udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Trzebień II”, położonego w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2020 09:51