Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek Pani Marleny Gurdziel prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marlena Gurdziel Zakład Przetwórstwa Kruszyw „MARGO” z siedzibą w Maniowie o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Maniów” położonego w miejscowości Maniów, gmina Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:29.06.2020 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:29.06.2020 09:44