Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.06.2020 wydana została decyzja nr 11/2020 przenosząca na Piaskopol Sp. z o.o., Tokary 24a, 55-095 Mirków, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 7/E/2005 z dnia 15.09.2005 r. (ze zm.) udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Ligota Mała", położonego w miejscowości Ligota Mała, gmina Oleśnica, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:09.06.2020 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:09.06.2020 15:20