Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 01.06.2020, na wniosek firmy: Granit Wiatrak" Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 93, 58-150 Strzegom, wydana została decyzja nr 10/2020 zmieniająca koncesję Wojewody Wałbrzyskiego nr 4/97 z dnia 10.02.1997 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie granitu ze złoża "Graniczna III" położonego na terenie gminy Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:09.06.2020 15:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:09.06.2020 15:19