Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.05.2020 r., na wniosek Firmy Wielobranżowej "ARSYL" Sp. z o.o., Brzeźnik 130, 59-700 Bolesławiec wydana została decyzja nr 4/E/2020 t.j. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Brzeźnik I”, w granicach obszaru górniczego „Brzeźnik-Barbara”, położonego w miejscowości Brzeźnik, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:27.05.2020 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:27.05.2020 15:03