Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27.04.2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o. wydana została decyzja nr 7/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego numer 12/E/2010 z dnia 24.08.2010 r., udzieloną na wydobywanie amfibolitu ze złoża „Ogorzelec I”, położonego w miejscowości Ogorzelec, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:22.05.2020 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:22.05.2020 13:18