Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 16 kwietnia 2020 r. na wniosek firmy Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wydana została decyzja nr 8/2020 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., zmienioną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/2018 z dnia 01.03.2018 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Bartniki III”, położonego w gminie Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:27.04.2020 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:27.04.2020 11:04