W dniu 20 kwietnia 2020 roku, poprzez skrzynkę e-PUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ WSPÓLNOTA POKOLEŃ na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Wsparcie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu emerytów/ kombatantów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 29 kwietnia 2020:
- drogą elektroniczną na adres mailowy: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl,
- listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych,Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5,
50-413 Wrocław.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu emerytów/ kombatantów”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Renata Pędziwiater
Data publikacji:22.04.2020 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Wójcik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Pędziwiater
Data aktualizacji:22.04.2020 11:15