Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 31 marca 2020 r., na wniosek firmy BP Gravel Janina Klaudel, Marcin Pajchrowski spółka jawna w Zielonej Górze, wydana została decyzja nr 3/E/2020 tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kochlice” położonego w miejscowości Kochlice, gmina Miłkowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:15.04.2020 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:15.04.2020 10:46