Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz.283) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że wpłynął wniosek firmy Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Spółka Jawna, Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 21 maja 2018 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Przyłek-Pilce”. Projektowany obszar górniczy „Pilce-Dzbanów 1B” położony jest gminie Bardo oraz Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:02.04.2020 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:02.04.2020 12:03